Molen de Eendracht Kaatsheuvel - Zuidhollandsedijk 185 .

Fotonaam

Geplaats op 2021-03-01 17:41:21 door Henk.

Stukje over de Zuidhollandsedijk.

Na nog een aantal grensincidenten wordt de overeenkomst in 1388 enigszins aangepast. De grens ligt oorspronkelijk ter hoogte van Rechtvaart, Antoniusstraat, Hoofdstraat in het huidige Kaatsheuvel, maar Paulus van Haestrecht, de heer van Loon op Zand, is er inmiddels in geslaagd het nodige land in het zuiden van Sprang in bezit te krijgen. Met succes, want de grens komt uiteindelijk bij de Zuidhollandsedijk. Om misverstanden te voorkomen, worden grenspalen gezet, vandaar de term paalscheiding, waarop aan de ene kant de Hollandse leeuw staat afgebeeld en op de andere kant de Brabantse. Het blijkt een geslaagde grensafbakening, want op enkele kleine aanpassingen na blijft die grens meer dan vierhonderd jaar ongewijzigd.

Het wonen in een grensgebied heeft in die periode een aantal minder prettige consequenties. Zo is de grensstreek jarenlang een berucht smokkelgebied. Mensen vullen hun inkomsten aan met het smokkelen van paarden, ossen, graanproducten en alles wat verder de moeite waard is. Daarnaast kunnen misdadigers de grens gemakkelijk oversteken en dat maakt hen voor de justitie onbereikbaar. De autoriteiten in Holland hebben geen bevoegdheden om criminelen tot over de grens te achtervolgen. Het meest bekend op dit gebied zijn de activiteiten van een groep zigeuners in de achttiende eeuw die we meestal aanduiden met 'De bende van de Witte Veer' . Die groep verblijft in tenten en rieten hutten in het Ravensbos in het zuiden van Capelle en Waspik. Deze bende veroorzaakt niet alleen enorme overlast in Brabant, maar zelfs tot in het noorden van het land toe.

De grillige grens tussen Holland en Brabant, met Waalwijk als vooruitgeschoven post tussen Hollandse dorpen, blijft tot de Bataafs-Franse tijd bestaan. In die twintig jaren, tussen 1795 en 1815, wordt veel met grenzen geschoven. De Midden-Langstraat behoort in die periode enige jaren tot het departement (soort provincie) van de Dommel en later nog tot het departement van de Mondingen van de Rijn. Vanaf 1805 is het Oude Maasje zelfs nog vijf jaar de noordgrens van Brabant en zijn de Hollandse dorpen dus al even naar Brabant verhuisd. Maar na de Napoleontische tijd, om precies te zijn op 10 februari 1815, komt de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant bij het Hollands Diep, de Merwede en de Maas te liggen. Van een grensgebied is geen sprake meer en evenals Waalwijkers gaan vervolgens ook de inwoners van Waspik, Capelle, Sprang, Besoijen en Baardwijk zich steeds meer Brabanders voelen. Na bijna tweehonderd jaar voelt het nu aan alsof het nooit anders is geweest.

BRON en het gehele verhaal:
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/waalwijk/holland-brabant-een-open-grens